Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-147/2018
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-08 11:00 (Pozostało: 17 Dni 3 Godzin 1 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-07
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-07 09:32 -
  icon Zalacznik_9.1_wzor_umowy (Pakiet 1-3).doc 2019-01-07 09:32 0.14 MB
  icon Zalacznik_9.2_wzor_umowy (Pakiet 4-6).doc 2019-01-07 09:32 0.13 MB
  icon Załącznik 4 - Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2019-01-07 09:32 0.05 MB
  icon Załącznik 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2019-01-07 09:32 0.05 MB
  icon Załącznik 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2019-01-07 09:32 0.05 MB
  icon Załącznik 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2019-01-07 09:32 0.05 MB
  icon Załącznik 8 - Wykaz usług.doc 2019-01-07 09:32 0.08 MB
  icon Załącznik nr 2.1.rtf 2019-01-07 09:32 0.27 MB
  icon Załącznik nr 2.2.rtf 2019-01-07 09:32 0.27 MB
  icon Załącznik nr 2.3.rtf 2019-01-07 09:32 0.24 MB
  icon Załącznik nr 2.4.rtf 2019-01-07 09:32 0.24 MB
  icon Załącznik nr 2.5.rtf 2019-01-07 09:32 0.23 MB
  icon Załącznik nr 2.6.rtf 2019-01-07 09:32 0.23 MB
  icon Załącznik nr 10.pdf 2019-01-07 09:32 2.44 MB
  icon Załącznik nr 11.docx 2019-01-07 09:32 0.02 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz oferty wzór.rtf 2019-01-07 09:32 0.25 MB
  icon SIWZ S-147.pdf 2019-01-07 09:32 1.81 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu AEZ S-147 2018.pdf 2019-01-07 09:32 0.38 MB
  icon JEDZ_AEZ_S-147_2018.xml 2019-01-07 09:32 0.12 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa