Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Numer postępowania AEZ/S-136/2018
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-12 11:00 (Pozostało: 21 Dni 3 Godzin 55 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-08
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-08 09:38 -
  icon SIWZ S-136.pdf 2019-01-08 09:38 1.71 MB
  icon Załącznik 2.1.xlsx 2019-01-08 09:38 0.04 MB
  icon Załącznik 2.2.xlsx 2019-01-08 09:38 0.03 MB
  icon Załącznik 2.3.xlsx 2019-01-08 09:38 0.03 MB
  icon Załącznik 2.4.xlsx 2019-01-08 09:38 0.03 MB
  icon Załącznik 2.5.xlsx 2019-01-08 09:38 0.03 MB
  icon Załącznik 4 - Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2019-01-08 09:38 0.05 MB
  icon Załącznik 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2019-01-08 09:38 0.05 MB
  icon Załącznik 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2019-01-08 09:38 0.05 MB
  icon Załącznik 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2019-01-08 09:38 0.05 MB
  icon Załącznik do umowy (nr 3).XLSX 2019-01-08 09:38 0.02 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz oferty wzór.rtf 2019-01-08 09:38 0.22 MB
  icon Załącznik nr 8_Wzór umowy.docx 2019-01-08 09:38 0.04 MB
  icon Załącznik nr 9.docx 2019-01-08 09:38 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu S-136.pdf 2019-01-08 09:38 0.32 MB
  icon JEDZ_AEZ_S-136_2018.xml 2019-01-08 09:38 0.12 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa