Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 1 - Zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

AZP/Z-038/2021 Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-16 2021-07-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa