Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 1 - Zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ATZ_MK_1M19_2023_EL_1946_2023 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pt.: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” finansowanego przez Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT - Sieć Badawczą Łukasiewicz w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-07 2023-06-16 10:00 --
AZP/Z-060/2021 Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego, znak sprawy AZP/Z-060/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-12-28 2022-01-10 10:00 --
AZP/Z-038/2021 Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-16 2021-07-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa