Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 220  pokazuj  pozycji

AEZ/S-105/2022 Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-105/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-09 2022-09-21 09:30 --
AEZ/S-103/2022 Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-07 2022-09-20 10:00 --
AEZ/S-080/2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-05 2022-09-23 10:00 --
AEZ/S-076/2022 Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-29 2022-09-14 10:00 --
AEZ/S-090/2022 Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-090/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-23 2022-09-08 09:30 --
AEZ/S-069/2022 Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-069/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-19 2022-08-30 10:00 --
AEZ/S-089/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-12 2022-09-14 10:30 --
AEZ/S-094/2022 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-12 2022-08-23 09:30 --
AEZ/S-096/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-09 2022-08-19 11:00 --
AEZ/S-098/2022 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-05 2022-08-22 11:00 --
AEZ/S-097/2022 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy – AEZ/S-097/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-05 2022-08-22 10:00 --
AEZ/S-075/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-01 2022-08-10 11:00 --
AEZ/S-081/2022 Dostawa urządzeń medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-28 2022-08-10 10:00 --
AEZ/S-059/2022 Dostawa leku oraz placebo na potrzeby badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy.” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-27 2022-08-31 10:00 --
AEZ/S-083/2022 Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-08-29 09:30 --
AEZ/S-086/2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-086/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-12 2022-08-02 10:30 --
AEZ/S-070/2022 Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - AEZ/S-070/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-11 2022-07-19 09:00 --
AEZ/S-067/2022 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-11 2022-08-17 11:00 --
AEZ/S-049/2022 Sukcesywne dostawy materiałów ochrony osobistej do diagnostyki, odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-06 2022-07-26 10:00 --
AEZ/S-051/2022 Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-05 2022-07-14 10:00 --
AEZ/S-068/2022 Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-30 2022-07-29 10:00 --
AEZ/S-078/2022 Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, AEZ/S-078/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-30 2022-07-12 10:30 --
AEZ/S-066/2022 Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów i defibrylatorów szkoleniowych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-29 2022-08-10 09:30 --
AEZ/S-058/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-29 2022-08-05 10:00 --
AEZ/S-073/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-28 2022-07-08 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa