Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

Kategoria
AEZ/S-031/2020 Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-15 2020-07-29 11:00 --
AEZ/S-059/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Qiagen i Promega dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-13 2020-07-23 11:00 --
AEZ/S-060/2020 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-10 2020-07-22 11:00 --
AEZ/S-054/2020 Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-10 2020-07-21 11:00 --
AEZ/S-061/2020 Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów oraz pokrowców na mopy na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 11:00 --
AZP/Z-018/2020 Dostawa inkubatorów dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-01 2020-07-09 10:00 --
AEZ/S-056/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-03 11:00 --
AEZ/S-039/2020 Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-19 2020-07-08 10:00 --
AEZ/S-053/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-053/2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-19 2020-07-06 11:00 --
AEZ/S-049/2020 Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-18 2020-07-28 10:00 --
AEZ/052/2020 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-15 2020-06-23 11:00 --
AZP/Z-19/2020 Dostawa zaawansowanych modułów do symulatora M/S Mentor Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-10 2020-06-18 11:00 --
AEZ/S-045/2020 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych oraz sprzętu terapeutycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-05 2020-06-26 11:00 --
AEZ/S-044/2020 Dostawa, wraz z montażem i ustawieniem regałów metalowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-05 2020-06-17 11:00 --
AEZ/S-043/2020 Wykonanie dostaw i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-02 2020-06-17 11:00 --
AEZ/S-018/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-018/2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-02 2020-07-16 10:00 --
AEZ/S-050/2020 Dostawa podzespołów komputerowych do rozbudowy posiadanych serwerów DELL EMC VXRAIL 500 P570 oraz dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-16 11:00 --
AZP/Z-010/2020 Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-07-01 10:00 --
AZP/Z-004/2020 Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-07-08 09:30 --
AEZ/S-029/2020 Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-22 2020-06-01 10:00 --
AZP/Z-015/2020 Produkcja 28 filmów szkoleniowych z zakresu komunikacji medycznej. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-21 2020-05-29 10:00 --
AEZ/S-035/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-30 2020-06-19 10:00 --
AZP/Z-070/2019 Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-28 2020-06-29 10:00 --
AEZ/S-037/2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-15 2020-04-28 10:00 --
AZP/Z-013/2020 Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-26 2020-04-09 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa