Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 119  pokazuj  pozycji

AEZ/S-047/2021 Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-21 11:00 --
AEZ/S-049/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-06 2021-09-15 11:00 --
AEZ/S-046/2021 Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-046/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-03 2021-09-14 10:00 --
AEZ/S-034/2021 Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-14 10:30 --
AEZ/S-044/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-06 11:00 --
AEZ/S-028/2021 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-24 2021-09-06 10:00 --
AZP/Z-041/2021 Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-18 2021-08-27 09:30 --
AEZ/S-040/2021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-16 2021-08-24 10:00 --
AZP/Z-045/2021 Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AZP/Z-045/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-16 2021-08-26 09:30 --
AZP/Z-043/2021 Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-13 2021-08-27 09:30 --
AEZ/S-043/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-12 2021-08-20 11:00 --
AZP/Z-034/2021 Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-12 2021-08-31 09:00 --
AEZ/S-041/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-11 2021-08-19 11:00 --
AEZ/S-039/2021 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-04 2021-09-07 11:00 --
AEZ/S-026/2021 Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-29 2021-08-19 11:00 --
AEZ/S-031/2021 Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-28 2021-08-13 10:00 --
AZP/Z-033/2021 Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-27 2021-08-06 10:00 --
AEZ/S-035/2021 Wywóz odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-23 2021-08-18 10:00 --
AEZ/S-037/2021 Dostawa urządzeń medycznych do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-037/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-19 2021-07-28 10:30 --
AEZ/S-038/2021 Dostawa aparatu do badania multimodalnych potencjałów wywołanych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-19 2021-07-29 10:30 --
AZP/Z-005/2021 Dostawa urządzenia do wykonywania oceny panelu cytokin Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-16 2021-07-28 09:00 --
AZP/Z-009/2021 Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-14 2021-07-27 09:30 --
AEZ/S-032/2021 Sukcesywne dostawy rzutników na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-08 2021-07-19 10:30 --
AZP/Z-028/2021 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”, znak sprawy AZP/Z-028/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-06 2021-08-09 09:00 --
AZP/Z-026/2021 Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-08-06 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa