Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 401  pokazuj  pozycji

AEZ/S-037/2024 Sukcesywna dostawa płytek odciskowych oraz opadowych z podłożem sklasyfikowanym do odczynników do biologii komórkowej Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-28 2024-04-09 10:00 --
AEZ/S-038/2024 Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-038/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-28 2024-04-05 09:00 --
AEZ/S-033/2024 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-26 2024-04-04 10:00 --
AEZ/S-039/2024 Dostawa zestawu HPLC z detektorem elektrochemicznym, znak sprawy: AEZ/S-039/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-21 2024-04-09 09:30 --
AEZ/S-042/2024 Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-042/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-20 2024-04-03 10:00 --
AEZ/S-035/2024 Dostawa mebli biurowych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-15 2024-03-26 11:00 --
AEZ/023/2024 Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-023/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-14 2024-03-25 10:00 --
AEZ/S-030/2024 Dostawa modeli anatomicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-030/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-13 2024-04-03 10:00 --
AEZ/S-017/2024 Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-017/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-07 2024-03-21 09:00 --
AEZ/S-018/2024 Dostawa urządzeń laboratoryjnych do biologii molekularnej, znak sprawy: AEZ/S-018/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-05 2024-04-09 10:30 --
AEZ/S-031/2024 Dostawa monitorów interaktywnych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-05 2024-03-22 09:00 --
AEZ/S-028/2024 Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-29 2024-03-25 10:00 --
AEZ/S-027/2024 Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-28 2024-03-08 10:00 --
AEZ/S-025/2024 Dostawa chłodniczych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-025/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-28 2024-03-15 10:00 --
AEZ/S-019/2024 Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-26 2024-03-11 10:00 --
AEZ/S-026/2024 Dostawa urządzenia do izolacji DNA i RNA Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-26 2024-03-07 10:00 --
AEZ/S-029/2024 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-23 2024-03-08 10:00 --
AEZ/S-020/2024 Dostawa monitorów interaktywnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-21 2024-03-06 09:00 --
AEZ/S-024/2024 Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-19 2024-02-27 11:00 --
AEZ/S-215/2023 Sukcesywne dostawy podstawowych odczynników chemicznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-14 2024-03-06 10:00 --
AEZ/S-011/2024 Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-011/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-13 2024-02-29 10:00 --
AEZ/S-021/2024 Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-021/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-08 2024-02-16 10:00 --
AEZ/S-007/2024 Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2024 rok do biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-08 2024-02-20 10:00 --
AEZ/S-016/2024 Sukcesywne dostawy ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-016/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-08 2024-02-20 09:30 --
AEZ/S-012/2024 Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-012/2024 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-06 2024-02-16 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa