Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

AEZ/S-108/2020 Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2021 rok dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-01-12 11:00 --
AZP/Z-065/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-15 10:00 --
AEZ/S-105/2020 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-15 11:00 --
AEZ/S-104/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-18 11:00 --
AZP/Z-044/2020 Dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-12 09:30 --
AEZ/S-103/2020 Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-18 10:00 --
AEZ/S-107/2020 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-05 11:00 --
AZP/Z-057/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do hodowli zwierząt w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-18 09:30 --
AZP/Z-061/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-12 09:30 --
AZP/Z-062/2020 Dostawa monitora medycznego i skanerów w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-14 10:00 --
AZP/Z-054/2020 Wykonanie kompleksowej usługi mappingu 3D wraz z dostarczeniem i instalacją niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz wykonaniem animacji Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-01-12 09:30 --
AEZ/S-100/2020 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-15 2021-01-05 11:00 --
AZP/Z-059/2020 Dostawa zestawów akcesoriów jednorazowych do mechanicznej perfuzji wątroby Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2020-12-29 09:30 --
AEZ/S-101/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i mebli do laboratorium, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2020-12-30 11:00 --
Dostawa wyposażenia do zwierzętarni Dostawa wyposażenia do zwierzętarni w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa stacji wymiany klatek Pakiet 2: Dostawa regałów indywidualnie wentylowanych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2020-12-21 10:00 --
AZP/Z-049/2020 Nadzór nad realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-02 2021-01-05 09:30 --
AEZ/S-092/2020 Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-01 2020-12-10 11:00 --
AZP/Z-031/2020 Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa automatycznego systemu do izolacji pojedynczej komórki Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2020-12-30 10:00 --
AZP/Z-053/2020 Dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-23 2020-12-02 10:00 --
AEZ/S-097/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-12-02 11:00 --
AEZ/S-095/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-12-02 11:00 --
AZP/Z-041/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-29 09:30 --
AEZ/S-093/2020 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, laboratoryjnych oraz dostawa urządzeń stomatologicznych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-12-01 11:00 --
AZP/Z-045/2020 Dostawa mikroskopu cyfrowego z systemem analizy obrazu Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-27 09:30 --
AEZ/S-098/2020 Dostawa maseczek i rękawiczek dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-16 2020-11-25 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa