Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 44  pokazuj  pozycji

AEZ/S-185/2023 Świadczenie usług konserwacji, przeglądów okresowych, pogotowia technicznego oraz napraw infrastruktury budynkowej w branży klimatyzacja i wentylacja w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-185/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-16 -- Ewa Andrzejewska
AEZ/S-201/2023 Dostawa konsoli robotycznej z symulatorem do Centrum Symulacji Robotycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2024-04-11 2024-04-11 Ewa Andrzejewska
AEZ/S-014/2024 Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-10 -- Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-195/2023 Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Inkubator z wytrząsaniem; Pakiet 2 Wirówka mini w zestawie z rotorami i dwoma adapterami; Pakiet 3 Mieszadło magnetyczne; Pakiet 4 Wytrząsarka typu worteks; Pakiet 5 pH-metr; Pakiet 6 Inkubator CO2; Pakiet 7 Miernik pH z wyposażeniem; Pakiet 8 Stacja robocza nakładania żelu do chipa. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-09 2024-04-09 Anita Gałązka
AEZ/S-212/2023 Dostawa mebli do Centrum Symulacji Medycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-04 2024-04-04 Ewa Andrzejewska
AEZ/S-060/2023 Wytworzenie oraz dostarczenie leków oraz placebo na potrzeby realizacji projektu: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-02 2024-04-02 Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-001/2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz dostawę, montaż i uruchomienie UPS w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-03-21 -- Ewa Andrzejewska
AEZ/S-003/2024 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-03-07 -- Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-153/2023 Dostawa szaf ubraniowych, wolnostojących, z drzwiami przesuwnymi dla potrzeb Domu Studenta WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-03-01 2024-01-08 Maria Zawadka
AEZ/S-208/2023 Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-21 2024-02-21 Iwona Zając
AEZ/S-211/2023 Dostawa zautomatyzowanej platformy do zaawansowanych testów penetracyjnych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-21 2024-02-21 Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-200/2023 Urządzenia laboratoryjne do badań na zwierzętach, w tym klatki i inne wyposażenie do hodowli zwierząt Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-12 2024-02-12 Iwona Zając
AEZ/S-004/2024 Sukcesywne dostawy ciekłego helu do jednostek organizacyjnych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-08 -- Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-194/2023 Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek ze stacją sterującą Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-06 2024-02-06 Anita Gałązka
AEZ/S-150/2023 Wymiana pionów wodociągowych oraz wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku przy ulicy Chałubińskiego 5 w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-150/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-02-01 2024-02-01 Grażyna Radzka
AEZ/S-149/2023 Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Illumina Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-27 -- Anita Gałązka
AEZ/S-129/2023 „Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta pediatrycznego z wyposażeniem”, znak sprawy: AEZ/S-129/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-23 2023-10-23 Katarzyna Wajszczak
AEZ/S-125/2023 Dostawa wraz z instalacją i instruktażem systemu audio-video do debriefingu oraz wdrożenie wraz z instruktażem systemu zarządzania CSM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-04 2023-10-04 Ewa Andrzejewska
AEZ/S-029/2023 Nadzór nad realizacją badania klinicznego (usługa CRO) oraz zapewnienie systemu eCRF w ramach projektu „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)”, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 -- Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-053/2023 „Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta pediatrycznego z wyposażeniem” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-09-01 Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-054/2023 Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-18 2023-09-29 Anita Gałązka
AEZ/S-034/2023 Dostawa zaawansowanego symulatora niemowlęcia z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-14 2023-08-14 Katarzyna Czarnocka
AEZ/S-116/2022 Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektów naukowych prowadzonych przez Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych WUM, w podziale na pakiety, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-11 2023-08-14 Ewa Andrzejewska
AEZ/S-126/2022 Dostawa z instalacją systemu monitoringu wizyjnego CCTV obiektów WUM wraz ze stworzeniem Centrum Systemu Monitoringu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-07-28 Jacek Rymut
AEZ/S-012/2021 Dostawa robota chirurgicznego z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-26 2021-07-12 Ewa Andrzejewska

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa