Lista przetargów PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

AEZ/S-089/2020 Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2021-01-29 10:00 --
AEZ/S-102/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-20 10:00 --
AZP/Z-035/2020 Dostawa symulatorów stomatologicznych, fantomów szkoleniowych do celów dydaktycznych dla Centrum Symulacji Medycznej w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-02-03 09:30 --
AZP/Z-009/2020 Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urządzeń w technologii rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystujących oprogramowanie i kompatybilnych z oprogramowaniem do nauczania podstawowych stomatologicznych zabiegów klinicznych, wraz ze sprzętem komputer Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-02-01 10:00 --
AZP/Z-050/2020 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-01-28 09:30 --
AEZ/S-106/2020 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-27 11:00 --
AZP/Z-060/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:30 --
AZP/Z-047/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego z podziałem na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-20 09:30 --
AZP/Z-028/2020 Dostawa mebli laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-25 10:00 --
AZP/Z-038/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-08 09:30 --
AZP/Z-052/2020 Dostawa platformy szkoleniowej pakietem VR Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-12 10:00 --
AEZ/S-109/2020 Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-01-21 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa