Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

AEZ/S-050/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche znak sprawy AEZ/S-050/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-14 2021-09-28 10:30 --
AZP/Z-036/2021 Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-09-29 09:30 --
AEZ/S-042/2021 Sukcesywna dostawa mebli biurowych i do pomieszczeń socjalnych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-09 2021-09-29 10:00 --
AEZ/S-053/2021 Dostawa mebli medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r AEZ/S-053/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-21 2021-09-30 10:30 --
AEZ/S-030/2021 Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S-030/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-20 2021-10-05 10:30 --
AZP/Z-047/2021 Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AZP/Z-047/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-21 2021-10-08 09:30 --
AZP/Z-044/2021 Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-04 2021-10-08 09:30 --
AZP/Z-024/2021 Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji znak sprawy AZP/Z-024/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-08 2021-10-14 09:30 --
AZP/Z-031/2021 Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji, znak sprawy AZP/Z-031/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-08 2021-10-14 09:30 --
AEZ/S-045/2021 Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-13 2021-10-14 10:00 --
AZP/Z-048/2021 ,,Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AZP/Z-048/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-13 2021-10-15 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa