Lista postępowań PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

AEZ/S-110/2022 Dostawa urządzeń medycznych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-110/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-19 2022-09-28 09:30 --
AEZ/S-060/2022 Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-02 2022-10-04 10:30 --
AEZ/S-093/2022 Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-02 2022-10-05 10:00 --
AEZ/S-107/2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-107/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-09 2022-10-06 10:30 --
AEZ/S-092/2022 Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-16 2022-10-17 10:00 --
AEZ/S-102/2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., znak sprawy AEZ/S-102/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-23 2022-10-26 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa