Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

AZP/Z-038/2021 Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-16 2021-07-26 10:00 --
AZP/Z-066/2020 Wytworzenie i dostawa leków prednizon i azatiopryna oraz placebo do badania klinicznego pn. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-08 10:00 --
AZP/Z-063/2020 Wytworzenie i dostawa leku fenofibrat oraz placebo do badania klinicznego pn. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-01 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa