Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

AAM/2022/EL/2874/1M17/2022 Dostawa, instalacja i instruktaż stolika z oprogramowaniem specjalistycznym do mikroskopu odwróconego, producent ZEISS Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2022-09-12 2022-09-21 10:00 --
ATT/2022/EL/6712 Wykonanie okładzin panelowych ścian i sufitu do sali konferencyjnej w celu uzyskania odpowiedniej akustyki i wystroju wnętrza. Usługa obejmuje dostawę paneli ściennych i sufitowych na wymiar oraz ich montaż w sali nr 30 w budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnym , Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-08 2022-07-15 10:00 --
ATT/2022/EL/6500/1 Wykonanie prac serwisowo - rekwalifikacyjnych w Laboratorium Badawczym - Bank Komórek, wykonanie rocznego przeglądu laboratorium zgodnie z zaleceniami certyfikacji GMP w budynku Centrum Badań Przedklinicznych ul. Banacha 1B Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-05 2022-07-08 10:00 --
AEZ/S-053/2022 Dostawa systemu do automatycznego oczyszczania tkanek Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-28 2022-07-06 10:00 --
AZP/Z-060/2021 Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego, znak sprawy AZP/Z-060/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-12-28 2022-01-10 10:00 --
RCI/2021/EL/16568 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-12-07 2021-12-13 12:00 --
RCI/2021/EL/16704 Przedłużenie subskrypcji aktualizacji o 12 miesięcy na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych wersji Enterprise Plus i Standard. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-12-07 2021-12-09 12:00 --
AZP/Z-038/2021 Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-16 2021-07-26 10:00 --
AZP/Z-066/2020 Wytworzenie i dostawa leków prednizon i azatiopryna oraz placebo do badania klinicznego pn. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-08 10:00 --
AZP/Z-063/2020 Wytworzenie i dostawa leku fenofibrat oraz placebo do badania klinicznego pn. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-01 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa