Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

AEZ/S-034/2024 Dostawa zestawu kaset jednorazowych do perfuzji do urządzenia Liver Asisst Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-03-25 2024-04-03 10:00 --
AEZ/S-008/2024 „Usługa laboratoryjna obejmująca badania: Identyfikację podtypu molekularnego ostrej białaczki limfoblastycznej oraz ocenę choroby resztkowej (MRD) metodą molekularną qPCR (rearanżacje genów TCR i Ig) wg standardu EURO-MRD wykonywane w ramach badania klinicznego fazy I/II pt. Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 (...) Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-09 2024-02-27 10:00 --
AEZ/S-216/2023 „Usługa mikrobiologiczna obejmująca wykonanie badań w kontroli jakości dla Badanych Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanej (ATIMP), wytwarzanych w Laboratorium Badawczym - Banku Komórek WUM, na potrzeby badania klinicznego” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-02-09 2024-03-21 11:00 --
ATT-2024-EL-865 Wykonanie otworów technologicznych w systemowych ścianach w pomieszczeniach czystych w laboratorium, zlokalizowanym na I piętrze budynku na czas wykonywanych prac remontowych (poza zakresem) oraz przywrócenie do stanu pierwotnego ścian systemowych w pomieszczeniach czystych laboratorium po zakończeniu prac remontowych w budynku Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek u Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-01-26 2024-02-01 14:00 --
AEZ/S-178/2023 Dostawa oprogramowania do analizowania badań scyntygrafii wątroby z Tc-99m mebrofeniną na potrzeby eksperymentu badawczego pt. „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-11-09 2023-11-17 10:00 --
AEZ/S-157/2023 Dostawa oprogramowania do analizowania badań scyntygrafii wątroby z Tc-99m mebrofeniną na potrzeby eksperymentu badawczego pt. „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-04 2023-10-12 10:00 --
AEZ/S-126/2023 Usługa przeprowadzenia analiz proteomicznych i bioinformatycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-11 2023-08-23 10:00 --
ATZ_KJ_1WI_2023_EL_4794_2023 Dostawa odczynników do badań naukowych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-07 2023-06-16 10:00 --
ATZ_MK_1M19_2023_EL_1946_2023 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pt.: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” finansowanego przez Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT - Sieć Badawczą Łukasiewicz w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-07 2023-06-16 10:00 --
AAM / 1MB /EL 2208/2023 1MB naprawa spektrometru mas LC QQQ Agilent model G6460CA chromatografu cieczowego ze spektroskopią mas i potrójnym kwadrupolem z zainstalowaniem karty sterującej (Agilent New-Smart Card 4.4 Tray Assy, 6460) do naprawy speketrometru mas LC QQQ Agilent model G6460CA Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2023-03-16 2023-03-24 10:00 --
AEZ/S-074/2022 Dostawa systemu do monitorowania i pomiaru stężenia glukozy za pomocą skanowania Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2022-09-22 2022-10-07 10:00 --
AAM/2022/EL/2874/1M17/2022 Dostawa, instalacja i instruktaż stolika z oprogramowaniem specjalistycznym do mikroskopu odwróconego, producent ZEISS Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2022-09-12 2022-09-21 10:00 --
AEZ/S-053/2022 Dostawa systemu do automatycznego oczyszczania tkanek Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-28 2022-07-06 10:00 --
AZP/Z-060/2021 Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego, znak sprawy AZP/Z-060/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-12-28 2022-01-10 10:00 --
RCI/2021/EL/16568 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-12-07 2021-12-13 12:00 --
RCI/2021/EL/16704 Przedłużenie subskrypcji aktualizacji o 12 miesięcy na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych wersji Enterprise Plus i Standard. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-12-07 2021-12-09 12:00 --
AZP/Z-038/2021 Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-16 2021-07-26 10:00 --
AZP/Z-066/2020 Wytworzenie i dostawa leków prednizon i azatiopryna oraz placebo do badania klinicznego pn. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-08 10:00 --
AZP/Z-063/2020 Wytworzenie i dostawa leku fenofibrat oraz placebo do badania klinicznego pn. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-29 2021-02-01 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa