Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 117  pokazuj  pozycji

AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ All in One 24” (100 szt.) 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" (60 szt.) 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 3 – Dostawa przełączników sieciowych i wkładek światłowodowych (1 zestaw) 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 4 – Dostawa przełączników sieciowych (1 zestaw) 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 5 – Dostawa macierzy backupowej (deduplikacyjnej) 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 6 – Dostawa macierzy dyskowej 2019-11-28 11:00 --
RCI/2018/EL/16521/LS Przedłużenie subskrypcji aktualizacji VMware Wyłączone z PZP Przedłużenie subskrypcji aktualizacji VMware 2018-11-27 12:00 2018-11-27 13:29
AZP/Z-002/2019 Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety. Usługi społeczne Pakiet 1: Prowadzenie 15 godzin wykładów oraz 9 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. łódzkim 2019-01-25 10:30 2019-02-01 14:56
AZP/Z-002/2019 Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety. Usługi społeczne Pakiet 2: Prowadzenie 25 godzin wykładów oraz 12 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. łódzkim 2019-01-25 10:30 2019-02-01 14:56
AZP/Z-002/2019 Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety. Usługi społeczne Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, dwóch edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" oraz jednej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim 2019-01-25 10:30 2019-02-01 14:56
AZP/Z-079/2018 Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2019-01-15 10:30 2019-02-26 13:19
AEZ/S-142/2018 Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM Postępowanie PZP Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM 2019-04-24 11:00 2019-04-26 15:15
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 1: Dostawa systemu do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 2: Dostawa zamrażarki szufladowej 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 3: Dostawa dewara z wyposażeniem 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 4: Dostawa chłodziarko-zamrażarki podblatowej 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 5: Dostawa zamrażarki 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 6: Dostawa chłodziarki wolnostojącej 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 7: Dostawa zestawu do wymrażania 2019-03-07 10:00 2019-05-21 14:11
AEZ/S-010/2019 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2019-03-25 10:00 2019-06-13 11:24
AEZ/S-030/2019 Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2019-04-18 10:00 2019-06-13 11:25
AZP/Z-004/2019 Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób .... Postępowanie PZP Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób .... 2019-04-04 10:30 2019-06-24 12:48
AZP/Z-005/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 1: Dostawa wirówki cytologicznej z akcesoriami -1 kpl. 2019-02-08 09:30 2019-06-24 12:49
AZP/Z-005/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 2: Dostawa pompy perystaltycznej - 3 szt. 2019-02-08 09:30 2019-06-24 12:49
AZP/Z-005/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety Postępowanie PZP Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki platformowej do szalek -1 szt. 2019-02-08 09:30 2019-06-24 12:49

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa