Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Kategoria
AEZ/S-057/2020 Dostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-06 11:00 --
AZP/Z-017/2020 Dostawa cytometru przepływowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-08 2020-06-19 09:30 2020-08-04
AZP/Z-001/2020 Nadzór nad realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu EUR05 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-06-19 10:00 2020-08-04
AEZ/S-041/2020 Subskrypcja pakietu biurowego na okres 12 miesięcy dla pracowników oraz studentów WUM oraz subskrypcja dostępowych licencji serwerowych dla systemów informatycznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-06-10 11:00 2020-07-17
AEZ/S-047/2020 Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-22 2020-06-05 11:00 2020-07-03
AEZ/S-026/2020 Zaprojektowanie i wykonanie graficznych planów ewakuacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-15 2020-05-27 11:00 2020-07-01
AEZ/S-040/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck oraz firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-29 2020-05-08 11:00 2020-07-21
AEZ/S-024/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-27 2020-06-02 11:00 --
AEZ/S-038/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia pomieszczenia laboratoryjnego nr 009 w budynku Centrum Badań Przedklinicznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-22 2020-05-06 10:00 2020-05-26
AZP/Z-011/2020 Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-21 2020-05-11 10:00 --
AEZ/S-036/2020 Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-21 2020-05-27 11:00 2020-07-21
AZP/Z-016/2020 Dostawa urządzenia do PCR na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-17 2020-04-28 10:00 2020-05-14
AEZ/S-033/2020 Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-07 2020-04-17 11:00 2020-05-27
AEZ/S-030/2020 Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy, znak sprawy AEZ/S-030/2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-30 2020-04-30 10:00 --
AEZ/S-032/2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-25 2020-04-03 10:00 2020-04-07
AZP/Z-008/2020 Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-09 2020-04-20 09:30 2020-08-04
AEZ/S-021/2020 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-03 2020-04-08 10:00 2020-06-19
AEZ/S-013/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-11 2020-03-16 11:00 2020-05-22
AZP/Z-003/2020 Dostawa sprzętu komputerowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-27 2020-03-04 10:00 2020-05-05
AZP/Z-002/2020 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-17 2020-02-24 09:30 2020-05-22
AEZ/S-130/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-15 2020-03-03 11:00 --
AZP/Z-053/2019 Dostawa symulatora USG z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-20 2020-02-03 11:00 2020-03-18
AZP/Z-052/2019 Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i technologii – CePT II, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-18 2020-01-22 10:00 2020-05-05
AEZ/S-117/2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-11 2020-01-13 11:00 2020-05-22
AZP/Z-048/2019 Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2709 Usługi wdrożeniowe 2019-11-07 2020-01-17 09:30 2020-02-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa