Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 271  pokazuj  pozycji

AEZ/S-014/2024 Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-21 2024-03-05 09:00 --
AEZ/S-003/2024 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-24 2024-02-02 09:00 --
AEZ/S-185/2023 Świadczenie usług konserwacji, przeglądów okresowych, pogotowia technicznego oraz napraw infrastruktury budynkowej w branży klimatyzacja i wentylacja w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-185/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-19 2024-02-22 10:00 --
AEZ/S-001/2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz dostawę, montaż i uruchomienie UPS w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-12 2024-02-08 10:00 --
AEZ/S-004/2024 Sukcesywne dostawy ciekłego helu do jednostek organizacyjnych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-12 2024-01-24 09:00 --
AEZ/S-200/2023 Urządzenia laboratoryjne do badań na zwierzętach, w tym klatki i inne wyposażenie do hodowli zwierząt Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-27 2024-01-08 10:00 2024-02-12
AEZ/S-208/2023 Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-27 2024-01-15 10:00 2024-02-21
AEZ/S-212/2023 Dostawa mebli do Centrum Symulacji Medycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-21 2024-01-11 10:00 2024-04-04
AEZ/S-195/2023 Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Inkubator z wytrząsaniem; Pakiet 2 Wirówka mini w zestawie z rotorami i dwoma adapterami; Pakiet 3 Mieszadło magnetyczne; Pakiet 4 Wytrząsarka typu worteks; Pakiet 5 pH-metr; Pakiet 6 Inkubator CO2; Pakiet 7 Miernik pH z wyposażeniem; Pakiet 8 Stacja robocza nakładania żelu do chipa. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-21 2024-01-10 10:00 2024-04-09
AEZ/S-211/2023 Dostawa zautomatyzowanej platformy do zaawansowanych testów penetracyjnych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-21 2024-01-08 09:00 2024-02-21
AEZ/S-187/2023 Sukcesywne dostawy gazów medycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-15 2023-12-27 09:00 --
AEZ/S-194/2023 Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek ze stacją sterującą Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-12 2023-12-29 10:00 2024-02-06
AEZ/S-169/2023 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-28 2023-12-08 10:00 2023-12-21
AEZ/S-150/2023 Wymiana pionów wodociągowych oraz wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku przy ulicy Chałubińskiego 5 w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-150/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-27 2023-12-15 10:30 2024-02-01
AEZ/S-188/2023 Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Naczynie dewara wyposażone w platformę jezdną - 1 szt., Pakiet 2 – Naczynie dewara – 1 szt. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-15 2023-11-28 10:00 2023-12-07
AEZ/S-182/2023 Dostawa materiałów promocyjnych z logo dla uczestników studenckiego zimowego obozu ,,Wisła 2024", znak sprawy: AEZ/S-182/2023 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-14 2023-11-23 10:00 2023-12-21
AEZ/S-173/2023 „Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-31 2023-11-08 09:00 2023-11-30
AEZ/S-060/2023 Wytworzenie oraz dostarczenie leków oraz placebo na potrzeby realizacji projektu: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą (SABINE)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-27 2023-11-29 09:00 2024-04-02
AEZ/S-111/2023 Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek z modułem do pomiaru absorbancji, intensywności fluorescencji, luminescencji Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-13 2023-10-26 10:00 2023-12-12
AEZ/S-166/2023 Dostawa 750 L. ciekłego helu w zbiornikach Wykonawcy, oraz przelanie helu do zbiornika elektromagnesu Rezonansu Magnetycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-12 2023-10-24 10:00 2023-11-06
AEZ/S-153/2023 Dostawa szaf ubraniowych, wolnostojących, z drzwiami przesuwnymi dla potrzeb Domu Studenta WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-12 2023-10-24 10:00 2024-01-08
AEZ/S-149/2023 Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Illumina Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-11 2023-11-09 11:00 --
AEZ/S-154/2023 Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-05 2023-10-16 09:30 2024-03-14
AEZ/S-116/2023 Dostawa telewizorów oraz projektorów Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-05 2023-10-13 09:00 --
AEZ/S-092/2023 Dostawa zestawu do transmisji obrazu i głosu do celów naukowych i telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-27 2023-10-11 10:00 2023-10-30

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa