Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 125  pokazuj  pozycji

AEZ/S-036/2021 Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-036/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-06 2021-08-16 10:30 2021-09-20
AEZ/S-027/2021 Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-15 2021-07-15 10:00 2021-08-05
AEZ/S-025/2021 Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-27 2021-06-14 10:30 2021-09-20
AEZ/S-024/2021 Dostawa mebli biurowych innych niż objęte umowami sukcesywnymi w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-10 2021-05-20 10:00 2021-08-18
AEZ/S-005/2021 Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów oraz mebli medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-19 2021-04-30 11:00 2021-07-15
AEZ/S-011/2021 Dostawa telewizorów i innych urządzeń audio video, z podziałem na pakiety, znak sprawy AEZ/S-011/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-16 2021-04-28 10:00 --
AEZ/S-016/2021 Dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-15 2021-04-27 11:00 --
AZP/012/2021 Dostawa leków oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-02 2021-05-04 09:30 --
AEZ/S-012/2021 Dostawa robota chirurgicznego z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-02 2021-05-12 10:00 2021-07-12
AEZ/S-013/2021 Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-31 2021-04-12 10:00 2021-05-06
AEZ/S-007/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-11 2021-03-25 11:00 2021-07-14
AEZ/S-006/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-10 2021-03-19 11:00 2021-07-14
AEZ/S-002/2021 Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD, w podziale na pakiety, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-04 2021-03-30 11:00 2021-07-14
AEZ/S-105/2020 Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-15 11:00 2021-05-19
AEZ/S-104/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-18 11:00 2021-04-09
AEZ/S-103/2020 Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-18 10:00 2021-03-11
AEZ/S-106/2020 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-05 11:00 --
AEZ/S-102/2020 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-20 10:00 --
AEZ/S-089/2020 Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2021-02-25 10:00 2021-04-08
AEZ/S-100/2020 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-15 2021-01-05 11:00 --
AEZ/S-101/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i mebli do laboratorium, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2020-12-30 11:00 2021-03-11
AZP/Z-033/2020 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku DUO OTM w zakresie zaawansowanego wykorzystania programów WORD i POWER POINT Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2020-12-17 09:30 --
AEZ/S-096/2020 Przedłużenie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM na okres 12 miesięcy Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-03 2020-12-11 11:00 2021-01-07
AEZ/S-092/2020 Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-01 2020-12-10 11:00 2021-02-12
AEZ/S-091/2020 Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2021 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-11-24 2020-12-03 11:00 2020-12-31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa