Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 157  pokazuj  pozycji

AEZ/S-091/2022 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-091/2022, Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-29 2022-08-08 10:00 2022-08-23
AEZ/S-082/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-13 2022-07-22 11:00 --
AEZ/S-062/2022 Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-062/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-24 2022-07-08 10:00 2022-08-10
AEZ/S-048/2022 Przedłużenie gwarancji na serwery i macierze wykorzystywane w infrastrukturze informatycznej WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-02 2022-06-10 10:00 2022-06-27
AEZ/S-045/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Promega AEZ/S-045/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-17 2022-05-31 10:00 2022-07-04
AEZ/S-012/2022 Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety AEZ/S-012/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-11 2022-04-26 10:00 2022-07-05
AEZ/S-026/2022 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-24 10:00 --
AEZ/S-008/2022 Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety, AEZ/S-008/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-31 2022-05-04 10:00 2022-09-09
AEZ/S-029/2022 Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-029/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-25 2022-04-05 10:00 2022-06-15
AEZ/S-007/2022 Dostęp do bazy danych - Up to Date na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-007/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-18 2022-02-28 10:00 2022-03-25
AZP/Z-042/2021 Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) dla badania oznaczonego jako (...)w ramach projektu pn.: “Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, znak sprawy AZP/Z-042/2021 Numer referencyjny: AZP/Z-042/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-31 2022-02-10 09:30 2022-05-19
AEZ/S-077/2021 Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2022 rok do biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-31 2022-01-12 10:00 2022-06-02
AZP/Z-058/2021 Świadczenie kompleksowej obsługi wsparcia technicznego dla urządzeń Centralnego Wydruku Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-24 09:30 2022-05-09
ATT-003-R3-2021 Dostawa i montaż ścianki działowej z siatką na konstrukcji aluminiowej w szatni Kompleksu Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ciołka 27 w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-10 10:00 2022-01-03
KZP/1/12/2021 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz nowych rozwiązań funkcjonalnych na części powierzchni Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-28 2022-02-25 12:00 2022-06-23
AZP/Z-050/2021 Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...), AZP/Z-050/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-14 2022-06-30 10:00 2022-06-27
AEZ/S-072/2021 Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-10 2021-12-22 10:00 2022-06-02
AZP/Z-056/2021 Dostawa sprzętu RTV i multimedialnego w podziale na pakiety, znak sprawy AZP/Z-056/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-06 2021-12-14 09:30 2022-01-28
AEZ/S-066/2021 Zapewnienie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM w okresie 12 miesięcy Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-24 2021-12-02 10:00 2021-12-27
AZP/Z-055/2021 Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-05 2021-11-22 09:30 2022-01-31
AEZ/S-060/2021 Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-11 2021-12-14 10:30 --
AEZ/S-052/2021 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej, znak sprawy AEZ/S-052/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-11 10:00 2022-01-20
AEZ/S-055/2021 Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-055/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-30 2021-10-15 10:30 --
AZP/Z-036/2021 Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-10-06 09:30 2022-02-02
AEZ/S-045/2021 Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-13 2021-10-14 10:00 2022-01-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa