Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

 • Numer postępowania AZP/Z-004/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-08 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-08 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-29 11:37 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu..pdf 2020-05-29 11:37 0.1 MB
  icon SIWZ_AZP_Z-004_2020.BES.pdf 2020-05-29 11:37 0.52 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2020-05-29 11:37 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz wymagań funkcjonalnych.docx 2020-05-29 11:37 0.09 MB
  icon Załącznik 1 do Formularza wymagań funkcjonalnych_Wzór Procesu.pdf 2020-05-29 11:37 0.1 MB
  icon Załącznik 2 do Formularza wymagań funkcjonalnych_ Diagram Prototyp.pdf 2020-05-29 11:37 0.1 MB
  icon Załącznik nr 3 -JEDZ.xml 2020-05-29 11:37 0.12 MB
  icon Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.rtf 2020-05-29 11:37 0.12 MB
  icon Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.rtf 2020-05-29 11:37 0.11 MB
  icon Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.rtf 2020-05-29 11:37 0.11 MB
  icon Załącznik nr 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8.rtf 2020-05-29 11:37 0.12 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług.rtf 2020-05-29 11:37 0.11 MB
  icon Załącznik nr 9 - Wykaz osób.doc 2020-05-29 11:37 0.11 MB
  icon Załącznik nr 10 - Wzór umowy..docx 2020-05-29 11:37 0.11 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-08 12:19 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-08 10:03 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa