Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich.

 • Numer postępowania AZP/Z-010/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-01 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-01 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-01
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-01 14:19 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-06-01 14:19 0.27 MB
  icon SIWZ.BES.pdf 2020-06-01 14:19 0.5 MB
  icon Załącznik 1_Formularz ofertowy.docx 2020-06-01 14:19 0.09 MB
  icon Załącznik 3_Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania warunków.docx 2020-06-01 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik 4_Grupa kapitałowa.docx 2020-06-01 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik 6_ Wykaz osób.docx 2020-06-01 14:19 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśniania treści SIWZ.pdf 2020-06-05 15:39 0.3 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-06-08 16:46 0.17 MB
  icon Zmiana terminu otwarcia.pdf 2020-06-08 16:46 0.21 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-06-18 14:30 0.17 MB
  icon Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf 2020-06-18 14:30 0.21 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-06-22 16:39 0.17 MB
  icon Zmiana terminu otwarcia.pdf 2020-06-22 16:39 0.21 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-06-23 15:09 0.17 MB
  icon Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 2020-06-23 15:09 0.44 MB
  icon Załącznik 2_Formularz wymagań funkcjonalnych_Zmiana.docx 2020-06-23 15:14 0.63 MB
  icon Załącznik 5_Wykaz dostaw_Zmiana.docx 2020-06-23 15:14 0.02 MB
  icon Załącznik 7_ Wzór umowy_Zmiana.docx 2020-06-23 15:14 0.69 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-01 12:45 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-01 10:32 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa