Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-081/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-10-29 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-10-29 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-09
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-09 16:06 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu S-081.pdf 2020-10-09 16:06 0.14 MB
  icon SIWZ S-081.T (3).BES.pdf 2020-10-09 16:06 1.12 MB
  icon Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc 2020-10-09 16:06 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc 2020-10-09 16:06 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1.3 Formuarz ofertowy.doc 2020-10-09 16:06 0.07 MB
  icon Zalacznik-nr 3 do wzoru umowy.xlsx 2020-10-09 16:06 0.02 MB
  icon Załącznik 2.1 Formularz cenowy.xlsx 2020-10-09 16:06 0.06 MB
  icon Załącznik 2.2 Formularz cenowy.xls 2020-10-09 16:06 0.14 MB
  icon Załącznik 2.3 Formularz cenowy.xlsx 2020-10-09 16:06 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 2020-10-09 16:06 0.05 MB
  icon Załącznik nr 5 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-10-09 16:06 0.06 MB
  icon Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc 2020-10-09 16:06 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienia SIWZ AEZ S-081 2020.BES.pdf 2020-10-15 14:41 0.4 MB
  icon Zmiana terminu składania i otwarcia ofert S-081.pdf 2020-10-16 11:46 0.59 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia S-081.pdf 2020-10-16 11:46 0.07 MB
  icon II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia S-081.pdf 2020-10-21 15:44 0.07 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana SIWZ AEZ S-081 2020.BES.pdf 2020-10-21 15:52 0.63 MB
  icon Załącznik 2.2 Formularz cenowy zmieniony 21.10.2020.xls 2020-10-21 15:56 0.14 MB
  icon Załącznik nr 1.3 Formuarz ofertowy zmieniony 21.10.2020.doc 2020-10-21 16:00 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy zmieniony 21.10.2020.doc 2020-10-21 16:00 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy zmieniony 21.10.2020.doc 2020-10-21 16:00 0.07 MB
  icon III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia S-081.pdf 2020-10-26 13:30 0.07 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana SIWZ S-081 26.10.2020.BES.pdf 2020-10-26 13:31 0.46 MB
  icon Załącznik 2.1 Formularz cenowy zmieniony 26.10.2020.xlsx 2020-10-26 13:32 0.06 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-11-25 16:07 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-29 13:41 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa