Opracowanie platformy VR/AR na potrzeby dydaktyczne: platformy informatycznej dydaktyczno-edukacyjno-klinicznej

 • Numer postępowania AZP/Z-014/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-04 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-04 10:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-14
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-14 11:21 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-10-14 11:21 0.1 MB
  icon Z-014-SIWZ_.BES.a.j.pdf 2020-10-14 11:21 2.2 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2020-10-14 11:21 0.08 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych warunków technicznych..docx Załącznik nieaktualny 2020-10-14 11:21 0.04 MB
  icon Załącznik nr 3- JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).xml 2020-10-14 11:21 0.12 MB
  icon Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.rtf 2020-10-14 11:21 0.12 MB
  icon Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15, elektr.rtf 2020-10-14 11:21 0.11 MB
  icon Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22, elektr.rtf 2020-10-14 11:21 0.11 MB
  icon Załącznik nr 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8, elektr.rtf 2020-10-14 11:21 0.12 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych dostaw.rtf Załącznik nieaktualny 2020-10-14 11:21 0.11 MB
  icon Załącznik nr 9 - Wydruk wyniku testu PassMark PC Mark.pdf 2020-10-14 11:21 2.64 MB
  icon Załącznik nr 10 - Wzór umowy..doc Załącznik nieaktualny 2020-10-14 11:21 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane_09.11.2020.pdf 2020-11-09 10:40 0.07 MB
  icon Z-014_zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert_09.11.2020._doc.pdf WO.pdf 2020-11-09 10:40 0.39 MB
  icon Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_opublikowane 13.11.2020.pdf 2020-11-13 10:03 0.15 MB
  icon Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane 19.11.2020.pdf 2020-11-19 12:12 0.08 MB
  icon Z-014_Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ...pdf 2020-11-19 12:12 0.42 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami_19.11.2020.docx Załącznik aktualny zmieniony dn. 19.11.2020 2020-11-19 12:12 0.04 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych dostaw ze zmianami_19.11.2020.rtf Załącznik aktualny zmieniony dn. 19.11.2020 2020-11-19 12:12 0.12 MB
  icon Załącznik nr 10 - Wzór umowy ze zmianami_19.11.2020.doc Załącznik aktualny zmieniony dn. 19.11.2020 2020-11-19 12:12 0.17 MB
  icon Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_opublikowane 24.11.2020.pdf 2020-11-24 09:36 0.15 MB
  icon Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_wysłane_24.11.2020.pdf 2020-11-24 12:24 0.07 MB
  icon Z-014_Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_24.11.2020.BES.pdf 2020-11-24 12:24 0.35 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami_24.11.2020.docx Załącznik aktualny zmieniony dn.24.11.2020 2020-11-24 12:24 0.04 MB
  icon Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_opublikowane 27.11.2020.pdf 2020-11-27 10:02 0.15 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-04 11:36 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-12-04 10:01 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa