Dostawa monitora medycznego i skanerów w podziale na pakiety.

 • Numer postępowania AZP/Z-062/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-14 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-14 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-23
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-23 10:45 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-23 10:45 0.28 MB
  icon 2020-Z-062 SIWZ RP.BES_.pdf 2020-12-23 10:45 0.71 MB
  icon 2020-Z-062-Załącznik nr 1.1- Formularz ofertowy.docx 2020-12-23 10:45 0.06 MB
  icon 2020-Z-062-Załącznik nr 1.2- Formularz ofertowy.docx 2020-12-23 10:45 0.06 MB
  icon 2020-Z-062-Załącznik nr 2.1-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-23 10:45 0.03 MB
  icon 2020-Z-062-Załącznik nr 2.2-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-23 10:45 0.03 MB
  icon Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania warunków.docx 2020-12-23 10:45 0.04 MB
  icon Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-12-23 10:45 0.04 MB
  icon Załącznik nr 5-Wzór umowy na dostawy z instalacją.docx 2020-12-23 10:45 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-01-18 09:54 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-14 14:39 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-14 11:18 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa