Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

 • Numer postępowania AZP/Z-060/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-28 09:30 (Pozostało: 8 Dni 4 Godzin 2 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-28 10:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-28 05:51 -
  icon 2020-OJS251-631396-pl.pdf 2020-12-28 05:51 0.13 MB
  icon SIWZ_AZP_Z-060_2020.BES.pdf 2020-12-28 05:51 0.57 MB
  icon Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy.docx 2020-12-28 05:51 0.04 MB
  icon Załącznik nr 1.2 - Formularz funkcjonalności platformy informatycznej.docx 2020-12-28 05:51 0.04 MB
  icon Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.docx 2020-12-28 05:51 0.04 MB
  icon Załącznik nr 3 - JEDZ do edycji w ESPD.xml 2020-12-28 05:51 0.12 MB
  icon Załącznik nr 3 - JEDZ.pdf 2020-12-28 05:51 0.09 MB
  icon Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.docx 2020-12-28 05:51 0.04 MB
  icon Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.docx 2020-12-28 05:51 0.03 MB
  icon Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.docx 2020-12-28 05:51 0.03 MB
  icon Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx 2020-12-28 05:51 0.09 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wykaz usług.docx 2020-12-28 05:51 0.03 MB
  icon Załącznik nr 9 - Wykaz osób.doc 2020-12-28 05:51 0.11 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa