Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AZP/Z-065/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-15 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-15 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-30
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-30 14:00 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-30 14:00 0.24 MB
  icon 2020-Z-065 SIWZ.BES.pdf 2020-12-30 14:00 0.75 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 1.1- Formularz ofertowy.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 1.2- Formularz ofertowy.docx 2020-12-30 14:00 0.05 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 1.3- Formularz ofertowy.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 1.4- Formularz ofertowy.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.1-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx Załącznik nieaktualny 2020-12-30 14:00 0.03 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.2-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx Załącznik nieaktualny 2020-12-30 14:00 0.03 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.3-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-30 14:00 0.03 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.4-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-30 14:00 0.03 MB
  icon Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania warunków.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB
  icon Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB
  icon Załącznik nr 5-Wzór umowy na dostawy z instalacją.docx 2020-12-30 14:00 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Z-065_Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ...pdf 2021-01-12 15:31 0.35 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.1-Formularz wymaganych warunków technicznych_zmieniony dn. 12.01.2021.docx Załącznik aktualny zmieniony dn. 12.01.2021 2021-01-12 15:31 0.03 MB
  icon 2020-Z-065-Załącznik nr 2.2-Formularz wymaganych warunków technicznych_zmieniony dn. 12.01.2021.docx Załącznik aktualny zmieniony 12.01.2021 2021-01-12 15:31 0.03 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-15 13:51 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-15 11:14 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa