Dostawa platformy szkoleniowej pakietem VR

 • Numer postępowania AZP/Z-052/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-02-12 10:00 (Pozostało: 23 Dni 5 Godzin 16 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-02-12 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-31 12:01 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-31 12:01 0.15 MB
  icon 2020_Z_052_SIWZ.BES.pdf 2020-12-31 12:01 0.73 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 1-Formularz ofertowy.docx 2020-12-31 12:01 0.05 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 2-Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-31 12:01 0.03 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 3 - JEDZ.xml 2020-12-31 12:01 0.12 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-12-31 12:01 0.04 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 5-Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.rtf 2020-12-31 12:01 0.11 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 6-Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.rtf 2020-12-31 12:01 0.11 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 7-Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8.rtf 2020-12-31 12:01 0.12 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik Nr 8-Wykaz dostaw.rtf 2020-12-31 12:01 0.13 MB
  icon 2020_Z_052_Załącznik nr 9-Wzór umowy na dostawy z instalacją.docx 2020-12-31 12:01 0.06 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa