Lista postępowań

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
AZP/Z-070/2019 Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-28 2020-06-05 10:00 --
AEZ/S-035/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-30 2020-06-15 10:00 --
AEZ/S-047/2020 Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-22 2020-06-05 11:00 --
AZP/Z-004/2020 Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-07-08 09:30 --
AEZ/S-041/2020 Subskrypcja pakietu biurowego na okres 12 miesięcy dla pracowników oraz studentów WUM oraz subskrypcja dostępowych licencji serwerowych dla systemów informatycznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-06-10 11:00 --
AZP/Z-010/2020 Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickich. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-10 10:00 --
AEZ/S-050/2020 Dostawa podzespołów komputerowych do rozbudowy posiadanych serwerów DELL EMC VXRAIL 500 P570 oraz dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-09 11:00 --
AEZ/S-018/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-018/2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-02 2020-07-07 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa