Lista postępowań

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
AZP/Z-046/2019 Dostawa modeli anatomii człowieka do celów dydaktycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0602 Materiały i sprzęt edukacyjny 2019-10-30 2019-12-19 11:30 --
AZP/Z-048/2019 Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2709 Usługi wdrożeniowe 2019-11-07 2020-01-02 09:30 --
AEZ/S-117/2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-11 2020-01-13 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa