Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 54  pokazuj  pozycji

Kategoria
AEZ/S-029/2020 Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-22 2020-06-01 10:00 --
AZP/Z-015/2020 Produkcja 28 filmów szkoleniowych z zakresu komunikacji medycznej. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-21 2020-05-29 10:00 --
AEZ/S-026/2020 Zaprojektowanie i wykonanie graficznych planów ewakuacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-15 2020-05-27 11:00 --
AEZ/S-040/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck oraz firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-29 2020-05-08 11:00 --
AEZ/S-038/2020 Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia pomieszczenia laboratoryjnego nr 009 w budynku Centrum Badań Przedklinicznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-22 2020-05-06 10:00 2020-05-26
AZP/Z-011/2020 Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-21 2020-05-11 10:00 --
AEZ/S-036/2020 Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-21 2020-05-27 11:00 --
AZP/Z-016/2020 Dostawa urządzenia do PCR na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-17 2020-04-28 10:00 2020-05-14
AEZ/S-037/2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-15 2020-04-28 10:00 --
AEZ/S-033/2020 Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-07 2020-04-17 11:00 2020-05-27
AEZ/S-030/2020 Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy, znak sprawy AEZ/S-030/2020 Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-30 2020-04-30 10:00 --
AZP/Z-013/2020 Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-26 2020-04-09 10:00 --
AEZ/S-032/2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-25 2020-04-03 10:00 2020-04-07
AZP/Z-008/2020 Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-09 2020-04-20 09:30 --
AEZ/S-021/2020 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-03 2020-04-08 10:00 --
AEZ/S-013/2020 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-11 2020-03-16 11:00 2020-05-22
AZP/Z-003/2020 Dostawa sprzętu komputerowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-27 2020-03-04 10:00 2020-05-05
AZP/Z-002/2020 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-17 2020-02-24 09:30 2020-05-22
AEZ/S-130/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-15 2020-03-03 11:00 --
AZP/Z-053/2019 Dostawa symulatora USG z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-20 2020-02-03 11:00 2020-03-18
AZP/Z-052/2019 Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i technologii – CePT II, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-18 2020-01-22 10:00 2020-05-05
AEZ/S-117/2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-11 2020-01-13 11:00 2020-05-22
AZP/Z-048/2019 Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2709 Usługi wdrożeniowe 2019-11-07 2020-01-17 09:30 2020-02-26
AZP/Z-046/2019 Dostawa modeli anatomii człowieka do celów dydaktycznych w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0602 Materiały i sprzęt edukacyjny 2019-10-30 2019-12-19 11:30 --
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-25 2019-11-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa