Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

Kategoria
AEZ/S-088/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-25 2019-11-28 11:00 --
AEZ/S-098/2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-10-02 2019-11-05 11:00 --
AEZ/S-091/2019 Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3102 Ochrona 2019-09-23 2019-11-05 10:00 --
AZP/Z-045/2019 Dostawa urządzeń/symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-09-03 2019-11-22 09:30 --
AZP/Z-029/2019 Dostawa cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-28 2019-09-30 11:45 2019-10-21
AEZ/S-040/2019 Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3104 Organizacja podróży 2019-06-03 2019-07-09 10:00 2019-09-16
AEZ/S-057/2019 Dostawa systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych w obiekcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0208 Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis 2019-06-03 2019-07-19 11:00 2019-09-17
AEZ/S-053/2019 Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-05-29 2019-07-08 10:00 2019-09-16
AEZ/S-046/2019 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-04-30 2019-06-12 11:00 2019-09-17
AZP/Z-003/2019 Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR oraz sprzętu komputerowego w podziale na części zamówienia Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-04-18 2019-05-27 10:00 --
AEZ/S-035/2019 Sukcesywne dostawy akcesoriów i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0301 Narzędzia laboratoryjne 2019-04-11 2019-05-14 10:00 2019-08-08
AZP/Z-010/2019 Dostawa aparatury CePT: System Spektrometrii Mas wraz z czynnościami montażowo – instalacyjnymi na potrzeby Wyposażenia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-04-02 2019-05-16 09:30 2019-08-23
AEZ/S-142/2018 Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2602 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2019-03-22 2019-04-24 11:00 2019-04-26
AEZ/S-030/2019 Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0500 Chemia 2019-03-18 2019-04-18 10:00 2019-06-13
AEZ/S-019/2019 Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-03-14 2019-04-17 10:00 --
AZP/Z-006/2019 Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1111 Urządzenia chłodzące i grzewcze 2019-02-22 2019-03-07 10:00 2019-05-21
AZP/Z-004/2019 Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób .... Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-02-22 2019-04-04 10:30 2019-06-24
AEZ/S-010/2019 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0500 Chemia 2019-02-19 2019-03-25 10:00 2019-06-13
AEZ/S-009/2018 Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1503 Usługi sprzątania 2019-02-15 2019-03-21 11:00 2019-07-31
AEZ/S-128/2018 Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – II kostka Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1300 Meble i wyposażenie pomieszczeń 2019-02-15 2019-04-09 10:00 2019-07-16
AEZ/S-013/2019 Świadczenie usług wielobranżowej obsługi technicznej instalacji budynkowych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3108 Usługi eksploatacji 2019-02-14 2019-03-26 10:00 --
AZP/Z-005/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-01-30 2019-02-08 09:30 2019-06-24
AEZ/S-004/2019 wirnik horyzontalny, titracyjny do wirówki MPW-260/R/RH Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1109 Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń 2019-01-17 2019-01-25 11:00 --
AZP/Z-002/2019 Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety. Warszawski Uniwersytet Medyczny Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-01-17 2019-01-25 10:30 2019-02-01
AZP/Z-001/2019 Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety Warszawski Uniwersytet Medyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-01-11 2019-01-21 10:30 2019-06-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa