Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Numer postępowania AEZ/S-013/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-03-16 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-02-11
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-05-22
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-11 10:22 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS029-066654-pl.pdf 2020-02-11 10:22 0.14 MB
  icon SIWZ_013-2020.pdf 2020-02-11 10:22 1.11 MB
  icon Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx 2020-02-11 10:22 0.03 MB
  icon Załącznik 2 - Formularz cenowy.xls 2020-02-11 10:22 0.13 MB
  icon Załącznik 4 - Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-02-11 10:22 0.05 MB
  icon Załącznik 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-02-11 10:22 0.05 MB
  icon Załącznik 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-02-11 10:22 0.05 MB
  icon Załącznik 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-02-11 10:22 0.06 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wzór umowy (katalog otwarty).doc 2020-02-11 10:22 0.11 MB
  icon Załącznik 3_JEDZ 013-2020.xml 2020-02-11 10:22 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.pdf 2020-02-18 13:32 0.04 MB
  icon Załącznik 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr — zmiana z dnia 18-02-2020.doc 2020-02-18 13:32 0.06 MB
  icon Wyjaśnienie i zmiany tresci SIWZ.pdf 2020-03-02 12:52 0.06 MB
  icon Załącznik 2 - Formularz cenowy_po zmianie z dnia 02-03-2020.xls 2020-03-02 12:52 0.13 MB
  icon Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu_02-03-2020.pdf 2020-03-02 12:52 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-04-03 08:59 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-03-16 12:28 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-03-16 11:37 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa