Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-021/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-04-08 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-03-03
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-03-03 12:16 -
  icon SIWZ.pdf 2020-03-03 12:16 1.14 MB
  icon Załącznik 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1.docx 2020-03-03 12:16 0.02 MB
  icon Załącznik 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2.docx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 1.3 Formularz ofertowy_Pakiet 3.docx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 1.4 Formularz ofertowy_Pakiet 4.docx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 1.5 Formularz ofertowy_Pakiet 5.docx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 2.1 formularz cenowy_Pakiet 1_25.02.2020.xlsx 2020-03-03 12:16 0.04 MB
  icon Załącznik 2.2 formularz cenowy_Pakiet 2_25.02.2020.xlsx 2020-03-03 12:16 0.05 MB
  icon Załącznik 2.3 formularz cenowy_Pakiet 3_25.02.2020.xlsx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 2.4 formularz cenowy_Pakiet 4_25.02.2020.xlsx 2020-03-03 12:16 0.03 MB
  icon Załącznik 2.5 formularz cenowy_Pakiet 5_25.02.2020.xlsx 2020-03-03 12:16 0.04 MB
  icon Załącznik 4 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-03-03 12:16 0.05 MB
  icon Załącznik 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-03-03 12:16 0.05 MB
  icon Załącznik 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-03-03 12:16 0.05 MB
  icon Załącznik 7 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-03-03 12:16 0.06 MB
  icon Załącznik 8 wzór umowy.docx 2020-03-03 12:16 0.04 MB
  icon Załącznik nr 3 do umowy.xlsx 2020-03-03 12:16 0.01 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_2020-OJS044-103521-pl.pdf 2020-03-03 12:16 0.18 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon S-021 Wyjaśnienie treści SIWZ AEZ_362_422_2020_EA z dnia 2020.03.19.pdf 2020-03-19 15:01 0.1 MB
  icon Załącznik 2.1 formularz cenowy_Pakiet 1_po zmianie z 19.03.2020.xlsx 2020-03-19 15:01 0.04 MB
  icon Załącznik 2.5 formularz cenowy_Pakiet 5_po zmianie z 19.03.2020.xlsx 2020-03-19 15:01 0.04 MB
  icon S-021 Wyjaśnienie treści SIWZ AEZ_362_433_2020_EA z dnia 2020.03.20.pdf 2020-03-20 13:17 0.08 MB
  icon Załącznik 2.2 formularz cenowy_Pakiet 2_po zmianie z 20.03.2020.xlsx 2020-03-20 13:17 0.05 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-04-30 14:37 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-04-08 15:20 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-04-08 10:31 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa