Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-018/2020

 • Numer postępowania AEZ/S-018/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-16 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-02
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-02 10:48 -
  icon S-018 SIWZ.BES.pdf 2020-06-02 10:48 0.88 MB
  icon S-018 Załącznik 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1.docx 2020-06-02 10:48 0.02 MB
  icon S-018 Załącznik 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2.docx 2020-06-02 10:48 0.03 MB
  icon S-018 Załącznik 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych.docx 2020-06-02 10:48 25.34 MB
  icon S-018 Załącznik 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych.docx 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 3.1 Formularz-asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 3.2 Formularz-asortymentowo-cenowy.xlsx 2020-06-02 10:48 0.02 MB
  icon S-018 Załącznik 5 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 7 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 8 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-06-02 10:48 0.05 MB
  icon S-018 Załącznik 9 wzór umowy.doc 2020-06-02 10:48 0.12 MB
  icon S-018 Załącznik 4 JEDZ espd-request.xml 2020-06-02 10:48 0.12 MB
  icon Ogłoszenie 2020-OJS105-253129-pl.pdf 2020-06-02 10:48 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Sprostowanie ogłoszenia AEZ_365_699_2020 z 03.06.2020.pdf 2020-06-03 16:44 0.32 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia z 03.06.2020.pdf 2020-06-03 16:44 0.07 MB
  icon Sprostowanie informacji na stronie AEZ_362_714_2020_EA 05.06.2020.pdf 2020-06-05 14:44 0.24 MB
  icon S-018_2020 AEZ_362_846_2020_EA zmiana terminu.pdf 2020-07-02 14:02 0.33 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie terminu z dnia 2020.07.02.pdf 2020-07-02 14:02 0.07 MB
  icon Wyjaśnienia AEZ_362_868_2020_EA z 06.07.2020.pdf 2020-07-06 15:33 0.61 MB
  icon S-018 Załącznik 3.2 Formularz-asortymentowo-cenowy po zmianie.xlsx 2020-07-06 15:34 0.02 MB
  icon Wyjaśnienia AEZ_362_876_2020_EA z 07.07.2020.pdf 2020-07-07 14:15 0.42 MB
  icon S-018 Załącznik 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych po zmianie z 07.07.2020.docx 2020-07-07 14:15 0.05 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-16 12:25 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-16 11:59 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa