Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-049/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-28 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-28 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-18
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-18 14:37 -
  icon SIWZ_S-049-2020.BES.pdf 2020-06-18 14:37 0.84 MB
  icon Załącznik 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.3 Formularz ofertowy_Pakiet 3.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.4 Formularz ofertowy_Pakiet 4.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.5 Formularz ofertowy_Pakiet 5.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.6 Formularz ofertowy_Pakiet 6.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.7 Formularz ofertowy_Pakiet 7.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 1.8 Formularz ofertowy_Pakiet 8.docx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 2.1 Formularz cenowy Pakiet 1.xlsx 2020-06-18 14:37 0.02 MB
  icon Załącznik 2.2 Formularz cenowy Pakiet 2.xlsx 2020-06-18 14:37 0.02 MB
  icon Załącznik 2.3 Formularz cenowy Pakiet 3.xlsx 2020-06-18 14:37 0.02 MB
  icon Załącznik 2.4 Formularz cenowy Pakiet 4.xlsx 2020-06-18 14:37 0.02 MB
  icon Załącznik 2.5 Formularz cenowy Pakiet 5.xlsx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 2.6 Formularz cenowy Pakiet 6.xlsx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 2.7 Formularz cenowy Pakiet 7.xlsx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 2.8 Formularz cenowy Pakiet 8.xlsx 2020-06-18 14:37 0.03 MB
  icon Załącznik 3 JEDZ espd-request.xml 2020-06-18 14:37 0.12 MB
  icon Załącznik 4 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-06-18 14:37 0.05 MB
  icon Załącznik 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-06-18 14:37 0.05 MB
  icon Załącznik 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-06-18 14:37 0.05 MB
  icon Załącznik 7 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-06-18 14:37 0.06 MB
  icon Załącznik 8 wzór umowy_15.06.2020.docx 2020-06-18 14:37 0.04 MB
  icon Załącznik nr 3 do umowy.xlsx 2020-06-18 14:37 0.01 MB
  icon Ogłoszenie 2020-OJS117-283323-pl.pdf 2020-06-18 14:37 0.25 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Załącznik 2.5 Formularz cenowy Pakiet 5_po zmianie z dnia 13.07.2020.xlsx 2020-07-14 14:07 0.03 MB
  icon S-049 odpowiedzi na pytania AEZ_362_923_2020_AG_13.07.2020.pdf 2020-07-14 14:08 0.52 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-28 15:24 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-28 15:23 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa