Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-053/2020

 • Numer postępowania AEZ/S-053/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-06 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-06 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-19 13:09 -
  icon S-053 Ogłoszenie.pdf 2020-06-19 13:09 0.17 MB
  icon S-053 SIWZ 19.06.2020.BES.pdf 2020-06-19 13:09 1.17 MB
  icon S-053 Załącznik 1.1 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.2 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.3 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.4 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.5 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.6 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.7 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.8 Formularz ofertowy.doc 2020-06-19 13:09 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 2.1 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.39 MB
  icon S-053 Załącznik 2.2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.14 MB
  icon S-053 Załącznik 2.3 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.07 MB
  icon S-053 Załącznik 2.4 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.39 MB
  icon S-053 Załącznik 2.5 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.35 MB
  icon S-053 Załącznik 2.6 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.7 MB
  icon S-053 Załącznik 2.7 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 1.13 MB
  icon S-053 Załącznik 2.8 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-06-19 13:09 0.41 MB
  icon S-053 Załącznik 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 2020-06-19 13:09 0.11 MB
  icon S-053 Załącznik 5 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-06-19 13:09 0.11 MB
  icon S-053 Załącznik 6 wzór umowy.doc 2020-06-19 13:09 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon S-053 Ogłoszenie o zmianie terminu z 30.06.2020.pdf 2020-06-30 13:43 0.08 MB
  icon S-053 Wyjaśnienie treści SIWZ AEZ_362_829_2020_EA 29.06.2020.pdf 2020-06-30 13:43 0.45 MB
  icon S-053 Załącznik 1.1 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.2 Formularz ofertowy po zmianiez 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.3 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.4 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.5 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.6 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.7 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 1.8 Formularz ofertowy po zmianie z 30.06.2020.doc 2020-06-30 13:45 0.06 MB
  icon S-053 Załącznik 2.4 Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie z 30.06.2020.xls 2020-06-30 13:45 0.39 MB
  icon S-053 Załącznik 2.7 Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie z 30.06.2020.xls 2020-06-30 13:45 1.13 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-07-22 16:08 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-06 16:10 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-06 16:10 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa