Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-039/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-08 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-08 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-19 19:24 -
  icon ogłoszenie.pdf 2020-06-19 19:24 0.19 MB
  icon SIWZ_J.P.19.06.2020.BES.pdf 2020-06-19 19:24 0.57 MB
  icon zał. 1.1.doc 2020-06-19 19:24 0.07 MB
  icon zał. 1.2.doc 2020-06-19 19:24 0.07 MB
  icon zał. 1.3.doc 2020-06-19 19:24 0.07 MB
  icon zał. 1.4.doc 2020-06-19 19:24 0.07 MB
  icon Zał.2.1.-OPZ_zagospodarowanie_terenu_DS1_10_02_2020 nowe.docx 2020-06-19 19:24 4.02 MB
  icon Zał.2.2-OPZ Farmacja-KKładka.doc 2020-06-19 19:24 1.39 MB
  icon Zał.2.3-OPZ przebudowa DS 2.doc 2020-06-19 19:24 124.77 MB
  icon Zał.2.3-ciag dalszy--OPZ przebudowa DS 2.doc 2020-06-19 19:24 2.7 MB
  icon Zał.2.4.-Opis przedmiotu zamówienia CSM ZIAM.docx 2020-06-19 19:24 1.75 MB
  icon Zał.2.5-2020.05.14_OPZ_Farmakognozja.docx 2020-06-19 19:24 3.22 MB
  icon Załącznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc 2020-06-19 19:24 0.11 MB
  icon Załącznik nr 4 Oświdczenie o spełnieniu warunków.docx 2020-06-19 19:24 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 oswiadczenie grupa kapitałowa.doc 2020-06-19 19:24 0.1 MB
  icon zał.6.1.doc 2020-06-19 19:24 0.09 MB
  icon zał.6.2.doc 2020-06-19 19:24 0.09 MB
  icon zał.6.3.doc 2020-06-19 19:24 0.09 MB
  icon zał.6.4.doc 2020-06-19 19:24 0.09 MB
  icon zał.6.5doc.doc 2020-06-19 19:24 0.09 MB
  icon Zał.7.1-26032020 wzór-umowy- DS1.doc 2020-06-19 19:24 0.2 MB
  icon Zał.7.2-wzór-umowy kładka.doc 2020-06-19 19:24 0.23 MB
  icon Zał.7.3-wzór-umowy-DS2..doc 2020-06-19 19:24 0.23 MB
  icon Zał.7.4-wzór umowy.doc 2020-06-19 19:24 0.19 MB
  icon Zał.7.5-umowa farmakognozja.10.06.2020.doc 2020-06-19 19:24 0.23 MB
  icon zał. 1.5.doc 2020-06-19 19:24 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon wizja lokalna.pdf 2020-06-23 15:36 0.18 MB
  icon 2.07.2020-zmiana-Wyjasnienie SIWZ S_039_2020.pdf 2020-07-02 13:04 0.25 MB
  icon 02.07.2020-Ogłoszenie o zmianie ogloszenia S-039-2020.pdf 2020-07-02 13:05 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-07-17 14:11 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-08 12:59 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-08 13:05 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa