Dostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-057/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-06 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-06 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-24
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-24 19:22 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-06-24 19:22 0.19 MB
  icon SIWZ_S-057.BES.pdf 2020-06-24 19:22 0.5 MB
  icon Załącznik 1.1_Formularz ofertowy_P1.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.2_Formularz ofertowy_P2.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.3_Formularz ofertowy_P3.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.4_Formularz ofertowy_P4.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.5_Formularz ofertowy_P5.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.6_Formularz ofertowy_P6.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 1.7_Formularz ofertowy_P7.docx 2020-06-24 19:22 0.03 MB
  icon Załącznik 2.1_Formularz wwt_P1.doc 2020-06-24 19:22 0.33 MB
  icon Załącznik 2.2_Formularz wwt_P2.doc 2020-06-24 19:22 0.12 MB
  icon Załącznik 2.3_Formularz wwt_P3.doc 2020-06-24 19:22 0.12 MB
  icon Załącznik 2.4_Formularz wwt_P4.doc 2020-06-24 19:22 0.07 MB
  icon Załącznik 2.5_Formularz wwt_P5.doc 2020-06-24 19:22 0.07 MB
  icon Załącznik 2.6_Formularz wwt_P6.doc 2020-06-24 19:22 0.06 MB
  icon Załącznik 2.7_Formularz wwt_P7.doc 2020-06-24 19:22 0.08 MB
  icon Załącznik 3_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.doc 2020-06-24 19:22 0.11 MB
  icon Załącznik 5_oswiadczenie_grupa_kapitałowa.doc 2020-06-24 19:22 0.1 MB
  icon Załącznik 6.1_Wzór umowy dla Pakietów 1 i 2.doc 2020-06-24 19:22 0.13 MB
  icon Załącznik 6.2_Wzór mowy dla Pakietów 3-7.doc 2020-06-24 19:22 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-06-30 21:25 0.08 MB
  icon wyjaśnienie treści SIWZ_S057.pdf 2020-06-30 21:26 0.3 MB
  icon Załącznik 2.1_ZMIANA_Formularz wwt_P1.doc 2020-06-30 21:27 0.33 MB
  icon Załącznik 2.2_ZMIANA__Formularz wwt_P2.doc 2020-06-30 21:27 0.12 MB
  icon Załącznik 2.3_ZMIANA_Formularz wwt_P3.doc 2020-06-30 21:27 0.12 MB
  icon Załącznik 2.7_ZMIANA_Formularz wwt_P7.doc 2020-06-30 21:28 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-07-20 15:41 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-06 15:23 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-06 15:24 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa