Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 • Numer postępowania AEZ/S-074/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-10-30 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-10-30 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-09-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-09-29 10:17 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS189-455820-pl.pdf 2020-09-29 10:17 0.14 MB
  icon SIWZ_074-2020.pdf 2020-09-29 10:17 1.73 MB
  icon Zalacznik 1_Formularz ofertowy.doc 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 1.1_Formularz cenowy.xls 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 2.1_Opis przedmiotu zamówienia - WUM.doc 2020-09-29 10:17 0.18 MB
  icon Załącznik 2.2_Opis przedmiotu zamówienia - UCK.doc 2020-09-29 10:17 0.12 MB
  icon Załącznik 2.3_Opis przedmiotu zamówienia - Szp. Okulistyczny.doc 2020-09-29 10:17 0.06 MB
  icon Załącznik 2.4_Opis przedmiotu zamówienia - UCZKiN.doc 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 3_JEDZ.xml 2020-09-29 10:17 0.13 MB
  icon Załącznik 4_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 5_Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.doc 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 6_Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.doc 2020-09-29 10:17 0.05 MB
  icon Załącznik 7_Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8.doc 2020-09-29 10:17 0.06 MB
  icon Załącznik 8_Wzór umowy.doc 2020-09-29 10:17 0.21 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-11-17 08:34 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-30 12:19 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-10-30 12:19 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa