Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-058/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-08 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-08 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-02
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-02 10:47 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS192-461546-pl.pdf 2020-10-02 10:47 0.16 MB
  icon S-058 SIWZ do ogłoszenia.pdf 2020-10-02 10:47 1.2 MB
  icon S-058 Załącznik 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1.docx 2020-10-02 10:47 0.02 MB
  icon S-058 Załącznik 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2.docx 2020-10-02 10:47 0.02 MB
  icon S-058 Załącznik 1.3 Formularz ofertowy_Pakiet 3.docx 2020-10-02 10:47 0.02 MB
  icon S-058 Załącznik 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-10-02 10:47 0.06 MB
  icon S-058 Załącznik 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-10-02 10:47 0.04 MB
  icon S-058 Załącznik 2.3 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-10-02 10:47 25.34 MB
  icon S-058 Załącznik 3.1 Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx 2020-10-02 10:47 0.02 MB
  icon S-058 Załącznik 3.2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-10-02 10:47 0.05 MB
  icon S-058 Załącznik 3.3 Formularz-asortymentowo-cenowy.xls 2020-10-02 10:47 0.04 MB
  icon S-058 Załącznik 4 JEDZ espd-request.pdf 2020-10-02 10:47 0.08 MB
  icon S-058 Załącznik nr 4 JEDZ espd-request.xml 2020-10-02 10:47 0.12 MB
  icon S-058 Załącznik 5 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-10-02 10:47 0.05 MB
  icon S-058 Załącznik 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-10-02 10:47 0.05 MB
  icon S-058 Załącznik 7 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-10-02 10:47 0.05 MB
  icon S-058 Załącznik 8 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-10-02 10:47 0.06 MB
  icon S-058 Załącznik 9 wzór umowy.doc 2020-10-02 10:47 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon S-058 Wyjaśnienie treści SIWZ AEZ_365_1425_2020_EA 21.10.2020.BES.pdf 2020-10-23 09:43 0.57 MB
  icon S-058 Załącznik 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych po zmianie z 22.10.2020.docx 2020-10-23 10:21 0.06 MB
  icon S-058 Zmiana terminu AEZ_365_1491_2020_EA 30.10.2020.BES.pdf 2020-10-30 15:41 0.5 MB
  icon ENOTICES_n0037o2j-2020-145716-NF14-PL.pdf 2020-10-30 15:41 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-12-10 16:11 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-10 15:40 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-12-10 15:40 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa