Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Numer postępowania AEZ/S-063/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-11-06 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-11-06 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-02
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-11-30
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-02 11:41 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-10-02 11:41 0.13 MB
  icon SIWZ.pdf 2020-10-02 11:41 1.43 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-10-02 11:41 0.04 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz cenowy.xlsx 2020-10-02 11:41 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.docx 2020-10-02 11:41 0.06 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ.xml 2020-10-02 11:41 0.13 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-10-02 11:41 0.05 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.doc 2020-10-02 11:41 0.05 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.doc 2020-10-02 11:41 0.05 MB
  icon Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8.doc 2020-10-02 11:41 0.05 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ- Wzór umowy-podpisany.docx 2020-10-02 11:41 0.05 MB
  icon Załącznik nr 10 do SIWZ-Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z właścicielem sieci dystrybucyjnej.docx 2020-10-02 11:41 0.01 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zmiana treści SIWZ - z dn. 20.10.2020.BES.pdf 2020-10-20 11:11 0.25 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy- zmieniony w dniu 20.10.20r.xlsx 2020-10-20 11:11 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia -zmieniony w dniu 20.10.20r.docx 2020-10-20 11:12 0.07 MB
  icon Wyjaśnienie treści SIWZ - z dnia 27.10.2020.BES.pdf 2020-10-27 14:19 0.41 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ- po zmianie z dn. 27.10.2020.pdf 2020-10-27 14:20 0.25 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-11-13 09:23 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-11-06 16:55 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-11-06 16:56 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa