Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

 • Numer postępowania AEZ/S-089/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-29 10:00 (Pozostało: 9 Dni 6 Godzin 14 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-29 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-18
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-18 12:02 -
  icon ogłoszenie 2020_S 247-610992_opublikowane.pdf 2020-12-18 12:02 2.17 MB
  icon S-089 SIWZ.BES_15.12.2020.pdf 2020-12-18 12:02 1.09 MB
  icon S-089 Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx 2020-12-18 12:02 0.02 MB
  icon S-089 Załącznik 2 Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych 10.12.2020.docx 2020-12-18 12:02 0.08 MB
  icon S-089 Załącznik 3 Formularz asortymentowo-cenowy-09.12.xlsx 2020-12-18 12:02 0.02 MB
  icon S-089 Załącznik 4 JEDZ espd-request.pdf 2020-12-18 12:02 0.08 MB
  icon S-089 Załącznik 4 JEDZ espd-request.xml 2020-12-18 12:02 0.12 MB
  icon S-089 Załącznik 5 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-12-18 12:02 0.05 MB
  icon S-089 Załącznik 6 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 elektr.doc 2020-12-18 12:02 0.05 MB
  icon S-089 Załącznik 7 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 elektr.doc 2020-12-18 12:02 0.05 MB
  icon S-089 Załącznik 8 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8 elektr.doc 2020-12-18 12:02 0.06 MB
  icon S-089 Załącznik 9 wzór umowy.doc 2020-12-18 12:02 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon S-089-2020 Zmiana terminu AEZ_362_048_2021_EA.BES.pdf 2021-01-15 12:06 0.72 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf 2021-01-15 12:07 0.07 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa