Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-106/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-27 11:00 (Pozostało: 7 Dni 6 Godzin 0 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-27 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-24
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-24 21:54 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-24 21:54 0.34 MB
  icon SIWZ_AEZ_S-106_2020.BES.BES.pdf 2020-12-24 21:54 0.72 MB
  icon Załącznik 1.1 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.2 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.3 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.4 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.5 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.6 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.7 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.8 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.9 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.10 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.11 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 1.12 Formularz ofertowy.doc 2020-12-24 21:54 0.06 MB
  icon Załącznik 2.1.rtf 2020-12-24 21:54 0.24 MB
  icon Załącznik 2.2.rtf 2020-12-24 21:54 0.26 MB
  icon Załącznik 2.3.rtf 2020-12-24 21:54 0.24 MB
  icon Załącznik 2.4.rtf 2020-12-24 21:54 0.25 MB
  icon Załącznik 2.5.doc 2020-12-24 21:54 0.07 MB
  icon Załącznik 2.6.docx 2020-12-24 21:54 0.02 MB
  icon Załącznik 2.7.rtf 2020-12-24 21:54 0.21 MB
  icon Załącznik 2.8.docx 2020-12-24 21:54 0.04 MB
  icon Załącznik 2.9 .rtf 2020-12-24 21:54 0.21 MB
  icon Załącznik 2.10.rtf 2020-12-24 21:54 0.09 MB
  icon Załącznik 2.11.rtf 2020-12-24 21:54 0.22 MB
  icon Załącznik 2.12.rtf 2020-12-24 21:54 0.14 MB
  icon Załacznik 3 espd-request.xml 2020-12-24 21:54 0.12 MB
  icon Załącznik 4 - Oświdczenie grupa kapitałowa.doc 2020-12-24 21:54 0.1 MB
  icon Załącznik 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15.doc 2020-12-24 21:54 0.05 MB
  icon Załącznik 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22.doc 2020-12-24 21:54 0.05 MB
  icon Załącznik 7 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 8.doc 2020-12-24 21:54 0.05 MB
  icon Załącznik 8 - Wykaz dostaw.doc 2020-12-24 21:54 0.09 MB
  icon Załącznik 9.1 Wzor umowy Pakiet 1 .doc 2020-12-24 21:54 0.16 MB
  icon Załącznik 9.2 Wzor umowy Pakiet 2 .doc 2020-12-24 21:54 0.16 MB
  icon Załącznik 9.3 Wzor umowy Pakiet 3 .doc 2020-12-24 21:54 0.16 MB
  icon Załącznik 9.4 Wzor umowy Pakiet 4 .doc 2020-12-24 21:54 0.16 MB
  icon Załącznik 9.5 Wzor umowy Pakiet 5 .doc 2020-12-24 21:54 0.16 MB
  icon Załącznik 9.6 Wzór umowy Pakiet 6.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.7 Wzór umowy Pakiet 7.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.8 Wzór umowy Pakiet 8.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.9 Wzór umowy Pakiet 9.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.10 Wzór umowy Pakiet 10.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.11 Wzór umowy Pakiet 11.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 9.12 Wzór umowy Pakiet 12.doc 2020-12-24 21:54 0.17 MB
  icon Załącznik 10.pdf 2020-12-24 21:54 1.31 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienie treści SIWZ AEZ-S-106-2020 z dnia 7.01.2021 r.BES.pdf 2021-01-07 13:31 0.28 MB
  icon Załącznik 2.6.po zmianie 7.01.2021 r. docx.docx 2021-01-07 13:32 0.02 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa