Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-103/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-18 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-18 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-29 10:36 -
  icon S-103-2020_SIWZ_RP.BES.pdf 2020-12-29 10:36 1.07 MB
  icon Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1 model nogi.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2 trenażer do udrażniania dróg oddechowych.doc 2020-12-29 10:36 0.06 MB
  icon Załącznik nr 1.3 Formularz ofertowy_Pakiet 3 rynometr akustyczny.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.4 Formularz ofertowy_Pakiet 4 zestaw do oceny ręki.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.5 Formularz ofertowy_Pakiet 5 głowice do badań usg.doc 2020-12-29 10:36 0.06 MB
  icon Załącznik nr 1.6 Formularz ofertowy_Pakiet 6 model do treningu iniekcji.doc 2020-12-29 10:36 0.06 MB
  icon Załącznik nr 1.7 Formularz ofertowy_Pakiet 7 wytrząsarka do płytek.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.8 Formularz ofertowy_Pakiet 8 monitor do pomiarów hemodynamicznych.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.9 Formularz ofertowy_Pakiet 9 myjka do wydruków.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.10 Formularz ofertowy_Pakiet 10 lampa zabiegowa.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.11 Formularz ofertowy_Pakiet 11 palnik wodorowy.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1.12 Formularz ofertowy_Pakiet 12 wirówka laboratoryjna.doc 2020-12-29 10:36 0.05 MB
  icon Załącznik nr 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 1 model nogi.doc 2020-12-29 10:36 0.08 MB
  icon Załącznik nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 2 trenażer do udrażniania dróg oddechowych.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.3 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 3 rynometr akustyczny.doc 2020-12-29 10:36 0.11 MB
  icon Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 4 zestaw do oceny ręki.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.5 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 5 głowice usg.doc 2020-12-29 10:36 0.13 MB
  icon Załącznik nr 2.6 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 6 model do treningu iniekcji.doc 2020-12-29 10:36 0.08 MB
  icon Załącznik nr 2.7 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 7 wytrząsarka do płytek.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.8 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 8 monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych.doc 2020-12-29 10:36 0.1 MB
  icon Załącznik nr 2.9 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 9 myjka do wydruków.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.10 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 10 lampa zabiegowa.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.11 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 11 Palnik wodorowy.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.12 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 12 wirówka laboratoryjna.doc 2020-12-29 10:36 0.09 MB
  icon Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie.doc 2020-12-29 10:36 0.04 MB
  icon Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności.doc 2020-12-29 10:36 0.04 MB
  icon Załącznik nr 6.1 Wzór umowy bez instalacji i instruktażu.doc 2020-12-29 10:36 0.1 MB
  icon Załącznik nr 6.2 Wzór umowy dostawy z instalacją i instruktażem.doc 2020-12-29 10:36 0.13 MB
  icon S-103 Ogłoszenie.pdf 2020-12-29 10:36 0.37 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2021-01-08 12:16 0.2 MB
  icon S-103-2020 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.01.2021 r..BES.pdf 2021-01-08 12:18 0.81 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2021.pdf 2021-01-12 14:55 0.2 MB
  icon S-103-2020 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.01.2021.BES.pdf 2021-01-12 14:55 0.82 MB
  icon S-103-2020 Odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.2021.BES.pdf 2021-01-14 10:32 0.71 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.01.2021 r..pdf 2021-01-14 10:32 0.2 MB
  icon Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1 model nogi_po zmianie z dnia 13.01.2021.doc 2021-01-14 10:32 0.05 MB
  icon Załącznik nr 2.10 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 10 lampa zabiegowa_po zmianie z dnia 13.01.2021.doc 2021-01-14 10:32 0.09 MB
  icon Załącznik nr 2.12 Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 12 wirówka laboratoryjna_po zmianie z dnia 13.01.2021.doc 2021-01-14 10:32 0.09 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-18 12:40 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-18 12:40 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa