Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

 • Numer postępowania AEZ/S-104/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-18 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-18 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-29 14:51 -
  icon S-104 Ogłoszenie 773527-N-2020 z dnia 29.12.2020 r..pdf 2020-12-29 14:51 0.24 MB
  icon S-104 SIWZ 29.12.2020.pdf 2020-12-29 14:51 9.58 MB
  icon S-104 Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx 2020-12-29 14:51 0.02 MB
  icon S-104 Załącznik 2 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2020-12-29 14:51 0.04 MB
  icon S-104 Załącznik 3 Formularz asortymentowo-cenowy.xls 2020-12-29 14:51 0.05 MB
  icon S-104 Załącznik 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 2020-12-29 14:51 0.11 MB
  icon S-104 Załącznik 6 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2020-12-29 14:51 0.11 MB
  icon S-104 Załącznik 7 wzór umowy.doc 2020-12-29 14:51 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon S-104 SIWZ 29.12.2020.pdf 2020-12-29 15:00 9.6 MB
  icon Ogłoszenie 540400810-N-2021.pdf 2021-01-12 14:53 -
  icon S-104 Wyjaśnienie treści SIWZ 12.01.2021 AEZ_362_021_2021_EA.BES.pdf 2021-01-12 14:54 0.5 MB
  icon S-104 Załącznik 2 po zmianie Formularz wymaganych warunków technicznych 12.01.2021.docx 2021-01-12 14:55 0.04 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-18 12:04 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-18 12:04 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa