Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

 • Numer postępowania AEZ/S-105/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-15 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-15 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-30
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-30 10:21 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-30 10:21 0.19 MB
  icon SIWZ_S-105-2020.pdf 2020-12-30 10:21 5.37 MB
  icon Załącznik 1.1 Formularz ofertowy_Pakiet 1.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 1.2 Formularz ofertowy_Pakiet 2.doc 2020-12-30 10:21 0.06 MB
  icon Załącznik 1.3 Formularz ofertowy_Pakiet 3.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 1.4 Formularz ofertowy_Pakiet 4.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 1.5 Formularz ofertowy_Pakiet 5.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 1.6 Formularz ofertowy_Pakiet 6.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 1.7 Formularz ofertowy_Pakiet 7.doc 2020-12-30 10:21 0.06 MB
  icon Załącznik 1.8 Formularz ofertowy_Pakiet 8.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 2.1_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 1.doc 2020-12-30 10:21 0.11 MB
  icon Załącznik 2.2_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 2.doc 2020-12-30 10:21 0.09 MB
  icon Załącznik 2.3_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 3.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 2.4_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 4.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 2.5_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 5.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 2.6_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 6.doc 2020-12-30 10:21 0.05 MB
  icon Załącznik 2.7_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 7.doc 2020-12-30 10:21 0.06 MB
  icon Załącznik 2.8_Formularz wymaganych warunków technicznych_Pakiet 8.doc 2020-12-30 10:21 0.06 MB
  icon Załącznik 3 Oświadczenie wykluczenie.doc 2020-12-30 10:21 0.04 MB
  icon Załącznik 5 oświadczenie o przynależności.doc 2020-12-30 10:21 0.04 MB
  icon Załącznik 6 Wzór umowy.doc 2020-12-30 10:21 0.11 MB
  icon Załącznik 7.pdf 2020-12-30 10:21 1.09 MB
  icon Załącznik 8.pdf 2020-12-30 10:21 0.68 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2021-01-07 14:01 0.08 MB
  icon Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_AEZ_S-105_2020.BES.pdf 2021-01-07 14:01 0.54 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_12-01-2021.pdf 2021-01-12 13:58 0.08 MB
  icon Wyjaśnienie i zmiany SIWZ_AEZ_S-105_2020.BES (006).pdf 2021-01-12 13:58 0.36 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-15 13:38 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-15 13:38 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa