Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Numer postępowania AZP/Z-079/2018
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-01-15 10:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-04

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-04 16:22 -
  icon SIWZ.pdf 2019-01-04 16:22 0.84 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz oferty.rtf 2019-01-04 16:22 0.41 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.docx 2019-01-04 16:22 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału.rtf 2019-01-04 16:22 0.15 MB
  icon Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.rtf 2019-01-04 16:22 0.12 MB
  icon Załącznik nr 5 - Wzór umowy.rtf 2019-01-04 16:22 0.47 MB
  icon Ogłoszenie nr 497466.pdf 2019-01-04 16:22 0.33 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon AZP_Z-079_2018 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.11.01.2019 2019-01-11 14:08 0.05 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 112 958,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-01-15 13:26 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa