Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Numer postępowania AZP/Z-079/2018
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2019-01-15 10:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2019-01-15 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-04
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-02-26

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-04 16:22 -
  icon SIWZ.pdf 2019-01-04 16:22 0.84 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz oferty.rtf 2019-01-04 16:22 0.41 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.docx 2019-01-04 16:22 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału.rtf 2019-01-04 16:22 0.15 MB
  icon Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.rtf 2019-01-04 16:22 0.12 MB
  icon Załącznik nr 5 - Wzór umowy.rtf 2019-01-04 16:22 0.47 MB
  icon Ogłoszenie nr 497466.pdf 2019-01-04 16:22 0.33 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon AZP_Z-079_2018 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.11.01.2019 2019-01-11 14:08 0.05 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 112 958,00 PLN

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa