Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r

 • Numer postępowania AEZ/S-045/2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-14 10:00 (Pozostało: 20 Dni 14 Godzin 55 Minut)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-14 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-09-13
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-09-13 11:39 -
  icon S-045 SWZ.pdf 2021-09-13 11:39 1.07 MB
  icon Załącznik 1.1 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.2 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.3 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.4 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.5 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.6 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.7 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.8 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.9 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.10 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.11 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.12 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.13 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.14 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.15 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.16 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.17 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.18 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.19 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 1.20 Formularz Ofertowy.doc 2021-09-13 11:39 0.11 MB
  icon Załącznik 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.05 MB
  icon Załącznik 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.04 MB
  icon Załącznik 2.3 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.05 MB
  icon Załącznik 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.5 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.6 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.04 MB
  icon Załącznik 2.7 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.04 MB
  icon Załącznik 2.8 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.9 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.04 MB
  icon Załącznik 2.10 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.11 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.12 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.13 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.14 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.15 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.16 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.02 MB
  icon Załącznik 2.17 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.18 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.19 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 2.20 Formularz wymaganych warunków technicznych.docx 2021-09-13 11:39 0.03 MB
  icon Załącznik 4 Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 2021-09-13 11:39 0.09 MB
  icon Załącznik 5 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 .doc 2021-09-13 11:39 0.09 MB
  icon Załącznik 6.1 Projekt umowy na dostawę urządzeń medycznych_(z RODO UCK).doc 2021-09-13 11:39 0.21 MB
  icon Załącznik 6.2 Projekt umowy na dostawę urządzeń medycznych.doc 2021-09-13 11:39 0.12 MB
  icon Załacznik 3 JEDZ espd-request.pdf 2021-09-13 11:39 0.08 MB
  icon Załącznik 3 JEDZ espd-request.xml 2021-09-13 11:39 0.1 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS177-460608-pl.pdf 2021-09-13 11:39 0.34 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa