Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022

 • Numer postępowania AEZ/S-060/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-10-04 10:30 (Pozostało: 9 Dni 13 Godzin 46 Minut)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-10-04 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-09-02
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-09-02 14:36 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS169-476360-pl.pdf 2022-09-02 14:36 0.13 MB
  icon SWZ_AEZ_060_2022.BES.pdf 2022-09-02 14:36 0.74 MB
  icon Załącznik nr 1-Formularz ofertowy.docx 2022-09-02 14:36 0.03 MB
  icon Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx 2022-09-02 14:36 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3_espd-request (1).xml 2022-09-02 14:36 0.1 MB
  icon Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.rtf 2022-09-02 14:36 0.13 MB
  icon Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 5k rozp. 833_2014.docx 2022-09-02 14:36 0.03 MB
  icon Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w ośw. art. 125.rtf 2022-09-02 14:36 0.12 MB
  icon Załącznik nr 7 Oświadczenie.doc 2022-09-02 14:36 0.1 MB
  icon Załącznik nr 8 Projekt umowy.docx 2022-09-02 14:36 0.05 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa